00
00 грн.
Кошик
Ваш кошик порожній

Договір публічної оферти

Загальні положення

1. Справжня оферта є офіційною пропозицією ТМ «https://roliki.ua», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів у дистанційний спосіб, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом – «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://roliki.ua.

2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

3. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

3.1. «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

3.2. «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди;

3.3. «https://roliki.ua» - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті;

3.4. «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;

3.5. «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет Договору

4. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

4.1. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

4.1.1. добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

4.1.2. самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

4.1.3. оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

4.1.4. обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

5. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

5.1. Кожна позиція може бути представлена на замовлення в будь-якій кількості.

5.2. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

5.3. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

6. Накладним платежем

6.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівку в гривнях.

6.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Права і обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг згідно цього договору в разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • незначну відмінність кольорової гами товару, яка може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну передачу кольорів моніторами персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • затримку і перерви у наданні Послуг (обробці замовлення та доставці товару), які виникають з причин, які знаходяться поза його контролем;
 • незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, завдану своїми діями (особисто, навіть якщо під його логіном була інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моралі.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, які мають надзвичайний, непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджують виконанню цього договору, настання яких сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://roliki.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшій оплаті товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних в розумінні Закону України "Про захист персональних даних".

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин https://roliki.ua використовує інформацію про Покупця виключно для обробки замовлення, надсилання повідомлень Покупцю, доставки товару, проведення розрахунків та інших цілей.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Вартість повернення товару до Інтернет-магазину несе Покупець.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає Покупцю сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару з вирахуванням витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку у разі невиконання однією зі сторін умов цього договору і у випадках, передбачених чинним законодавством України.